This is a free Purot.net wiki
 • View:

Verkosto

 • kokoaa yhteen verkoston teema-alueisiin
  liittyviä alueellisia ja valtakunnallisia toimijoita
 • tukee toimijoiden verkostoyhteistyötä sekä yhteisiä kehittämisrakenteita
   
 • kokoaa yhteen eri toimijoiden kehittämiä käytäntöjä ja toimintamalleja
   
 • edistää samantyyppisten, toisiaan lähellä olevien käytäntöjen yhteiskehittämistä, vertaisarviointia, mallintamista ja levittämistä
   
 • toimii kehittäjien ja toimijoiden vertaisverkostona

VERKOSTON TOIMINTA-AJATUS:

Yhteisen sitoumuksellisen kehittämistyön kautta
hyödynnämme toistemme toimintamalleja ja sisältöjä
lisätäksemme kehittämistyön vaikuttavuutta.

VERKOSTON TOIMINTA-ALUE ja KESKUSTOIMIPAIKKA:

Verkoston toiminta-alue on koko Suomi.  Verkoston toiminta-alueet: Espoo, Keski-Suomi (Jyväskylä), Lappi (Rovaniemi), Pohjois-Pohjanmaa (Oulu), Pohjois-Karjala (Joensuu), Kaakkois-Suomi (Kouvola) ja Lohjan alue.

VERKOSTON YHTEISTOIMINNAN OSA-ALUEET:

Järjestöjä ja yhdistysten yhteistoimintaa alueellisesti ja valtakunnallisesti edistävä tekninen, toiminnallinen ja sisällöllinen yhteistyö ja kehittäminen seuraavilla osa-alueilla:

1. Tietotekniset ja viestinnälliset toimintaympäristöt
2. Viestinnän hyvät käytännöt
3. Viestinnän ja tietotekniikan koulutus ja tuki
4. Kehittäminen ja tiedon tuotanto

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username