This is a free Purot.net wiki
  • View:

Toimintaympäristöt

Verkoston toimijat:

  • kehittävät järjestöjen viestintää tukevia viestintäkäytäntö
  • tukevat yhdistysten ja järjestöjen viestinnällisten työkalujen käyttöönottoa
  • toimivat paikallisten järjestöjen viestinnällisenä tukirakenteena omilla alueillaan
  • edistää samantyyppisten, toisiaan lähellä olevien käytäntöjen yhteiskehittämistä, vertaisarviointia, mallintamista ja levittämistä eri alueilla

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username