This is a free Purot.net wiki

Miten mukaan?

Liittyminen verkostoon tapahtuu kaksivaiheisesti:

1.vaihe: Ilmoitetaan toiveesta päästä mukaan verkostoon alla olevalla lomakkeella, jonka jälkeen verkoston edustaja ottaa yhteyttä ja neuvoo alkuun.

2.vaihe: Osallistutaan seuraavaan Repa-kokoukseen ja sen yhteydessä järjestettävään alkuinfoon, jonka jälkeen jäsen voi käyttää Repa tunnusta omissa materiaaleissaan ja voi hyödyntää Repa-verkostoa omassa toiminnassaan.

 

Ennen lomakkeen täyttöä toivomme että tutustutte verkoston pelisääntöihin.

Discuss & brainstorm