This is a free Purot.net wiki
  • View:

Muu some

Järjestöt ja yhdistykset hyödyntävät erilaisia  sosiaalisen median kanavia toiminnassaan ja viestinnässään.

Keräämme tälle sivulle ideoita ja kokemuksia
sosiaalisen median  eri välineiden hyödyntämisestä
yhdistyksien toiminnassa

Tietoa tällä hetkellä koottuna yhdistysten facebook-sivujen ja ryhmien käytöstä.

Facebook-sivut

Kumppanuuskeskus

Kumppanuuskeskuksella on oma Facebook-sivu jota käytetään tiedottamiseen ja toiminnan avaamiseen. Tarkoituksena on nostaa esille toimintamme moninaisuutta ja avata sisältöjä. Kohderyhmänä ovat kaikki kiinnostuneet, mikä tekee sisällön kohdistamisesta haasteellisen. Myöskin toimintamme monipuolisuus on tehnyt sivujen sisällön tuotannosta vaativaa. On hankala löytää kaikkia tykkääjiämme kiinnostavaa sisältöä. Pyrimme siihen että sisältö on pääosin kevyttä, mutta välillä jaamme myös yleisempää materiaalia.

Yhdistystori


Yhdistystorilla on oma facebook-sivu,joilla tiedotetaan ajankohtaisista järjestöaiheista.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ryPohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksellä on yhdistyksen omat facebook-sivu
Yhdistyksen hankkeillä on myös omia facebook-sivuja:

 

Facebook-ryhmät

Viestintä ja vertaistoiminta -verkkoon projekti ja voimaperhe Esko

Viestintä ja vertaistoiminta verkkoon- projekti on perustanut yhdessä Voimaperhe Eskon kanssa vertaistoiminnan ohjaajille oman suljetun Facebook-ryhmän. Hankaluutena on ollut saada aikaiseksi vilkasta keskustelua. Vertaisryhmän ohjaajien vertaistuelle on tarvetta, mutta toisaalta vertaistuen jakamiseen ei ole riittävästi resursseja. Facebook on myös rajannut osallistujia ulkopuolelle, koska kaikki eivät halua tai voi käyttää sitä. Esim osa työnantajista ei salli sen käyttöä vaikka työntekijä toimisi työkseen vertaisryhmän ohjaajana. Ryhmän markkinointiin olisi tarvittu huomattavasti enemmän resursseja. Googlemainonta toi jonkin verran uusia jäseniä, mutta puskaradio on toiminut parhaiten.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

hei - menevätkö nämä viestit tällä hetkellä Matille vai kenelle...?
kysyy Päivi
anonymous   (13.08.2015 10:13)
  Reply